Regulamin Promocji „Kup Obiektyw marki Viltrox i odbierz kartę Angelbird AV PRO SD MK2 64GB V60”

Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji „Kup obiektyw Viltrox i odbierz kartę SD” jest F. H. FotoTechnika z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Ks. Robaka 63c 80-119 Gdańsk), wpisana do
  ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 26055.
 2. Klient by wziąć udział w promocji po zakupie obiektywu marki Viltrox musi zarejestrować
  produkt na stronie https://foto-technika.pl/viltrox-angelbird/
 3. Po zarejestrowaniu produktu, Klient otrzymuje drogą mailową link, pod którym dokonuje
  zakupu karty SD za symboliczną kwotę 1,23zł.
 4. Klient do prawidłowej rejestracji musi wprowadzić numer seryjny, sklep w którym został
  kupiony obiektyw oraz datę zakupu (z dowodu zakupu).
 5. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na odpowiedniej stronie internetowej. Formularze
  zgłoszenia przesłane pocztą pozostaną nierozpatrzone.
 6. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dystrybuowanych przez firmę F.H. Foto-Technika.
 7. Modele objęte promocją:
  • Viltrox AF 56mm F1.4 STM FX Fuji X
  • Viltrox AF 85mm f1.8 STM FZ Nikon Z
  • Viltrox AF 24mm F1.8 FE Sony E
  • Viltrox AF 23mm F1.4 STM XF Fuji X
  • Viltrox AF 23mm F1.4 STM Sony E
  • Viltrox AF 85mm F1.8 STM FE Sony E II
  • Viltrox AF 33mm F1.4 STM Sony E
  • Viltrox AF 33mm F1.4 STM XF Fuji X
  • Viltrox AF 56mm F1.4 Sony E
  • Viltrox AF 33mm f1.4 STM Fuji X silver
  • Viltrox AF 56mm F1.4 STM Fuji X silver
  • Viltrox AF 23mm f1.4 STM Fuji X silver
  • Viltrox AF 85MM F1.8 STM XF Fuji X
 8. Klienci, którzy w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do godziny 23:59
  (włącznie) dokonają zakupu u autoryzowanego dealera Viltrox mającego siedzibę w Polsce a następnie
  do dnia 7 lipca 2021 dokonają rejestracji otrzymają możliwość zakupu za 1,23zł karty pamięci
  Angelbird AV PRO SD MK2 64GB V60.
 9. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się
  numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z
  rozpakowania oryginalnych zestawów oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych
  opakowań czy zakupione poza granicami Polski.
 10. Promocja trwa do 30 czerwca 2021 bądź do wyczerpania zapasów.
 11. Rabat promocyjny nie przysługuje w sytuacji, gdy nabywca zwróci zakupiony produkt
  sprzedawcy i otrzyma z powrotem zapłaconą kwotę. Rozpakowane urządzenia (karty pamięci)
  nie będą mogły być zwrócone.
 12. Niniejsza Promocja jest adresowana do konsumentów; może w niej wziąć udział tylko pierwszy
  nabywca produktu. Zgłoszenia składane przez firmy leasingowe lub firma zajmujące się odsprzedażą elektroniki nie będą przyjmowane.
 13. Zastrzega się prawo do wstrzymania i/lub odmowy wysyłki karty pamięci w przypadku
  zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie fałszywości lub oszustwa, jak również zgłoszeń
  niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
 14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Foto-Technika.
  Postanowienia końcowe
 15. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
  informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące
  przepisy prawa.
 16. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
  niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 17. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia
  29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
  zm.).
 18. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
  przepisy polskiego prawa.

Zdjęcie:
Obiektyw: Viltrox 33mm 1.4 FX
Autor: Tomasz Modrzejewski
Modelka: Alisa Nasadiuk

Language