Regulamin Promocji “Kup obiektyw Viltrox* i odbierz słuchawki Boya Słuchawki BY-AP1”

Regulamin

 1. Organizatorem Promocji „Kup obiektyw Viltrox* i odbierz słuchawki Boya Słuchawki BY-AP1” jest F. H. Foto-Technika z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Ks. Robaka 63c 80-119 Gdańsk), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 26055.
 2. Klient by wziąć udział w promocji po zakupie obiektywu marki Viltrox* musi zarejestrować produkt na stronie www.foto-technika.pl/?page_id=3509
 3. Po zarejestrowaniu produktu, Klient otrzymuje drogą mailową link, pod którym dokonuje zakupu słuchawek za symboliczną kwotę 1,23zł.
 4. Klient do prawidłowej rejestracji musi wprowadzić numer seryjny oraz sklep w którym został zakupiony obiektyw.
 5. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na odpowiedniej stronie internetowej. Formularze zgłoszenia przesłane pocztą pozostaną nierozpatrzone.
 6. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dystrybuowanych przez firmę F.H. Foto-Technika.

*Dotyczy modeli: AF 85 1.8 MK II Sony, AF 85 1.8 MK II Fuji, AF 56 1.4 FX.

Dokonywanie zgłoszenia

 1. Klienci, którzy w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do godziny 23:59 (włącznie) dokonają zakupu u autoryzowanego dealera Viltrox mającego siedzibę w Polsce a następnie do dnia 15 stycznia 2020 dokonają rejestracji otrzymają możliwość zakupu za 1,23zł słuchawek biorących udział w promocji.
 1. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań czy zakupione poza granicami Polski.
 1. Promocja trwa do 31 grudnia 2020 bądź do wyczerpania zapasów.
 1. Rabat/produkt promocyjny nie przysługuje w sytuacji, gdy nabywca zwróci zakupiony produkt sprzedawcy i otrzyma z powrotem zapłaconą kwotę.
 1. Niniejsza Promocja jest adresowana do konsumentów; może w niej wziąć udział tylko pierwszy nabywca produktu. Zgłoszenia składane przez firmy leasingowe lub firma zajmujące się odsprzedażą elektroniki nie będą przyjmowane.
 2. Zastrzega się prawo do wstrzymania i/lub odmowy wysyłki słuchawek w przypadku zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie fałszywości lub oszustwa, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Foto-Technika.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

Language