Regulamin

Promocja Kup walizkę ThinkTank Airport/plecak Mindshift BackLight a pasek BlackRapid Sport X o wartości 349zł otrzymasz za 1,23zł.

Regulamin

 1. Organizatorem Promocji Kup walizkę ThinkTank Airport/plecak Mindshift BackLight a pasek BlackRapid Sport X o wartości 349zł otrzymasz za 1,23zł” jest F. H. Foto-Technika z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Ks. Robaka 63c 80-119 Gdańsk), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 26055.
 2. Klient by wziąć udział w promocji po zakupie musi zarejestrować produkt na stronie www.foto-technika.pl/blackrapid
 3. Po zarejestrowaniu produktu, Klient otrzymuje drogą mailową link, pod którym dokonuje zakupu paska BlackRapid Sport X za symboliczną kwotę 1,23zł.
 4. Klient do prawidłowej rejestracji musi wprowadzić datę zakupu oraz sklep w którym zostały zakupione produkty biorące udział w promocji.
 5. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na odpowiedniej stronie internetowej. Formularze zgłoszenia przesłane pocztą pozostaną nierozpatrzone.
 6. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dystrybuowanych przez firmę F.H. Foto-Technika.
 7. Modele produktów objęte promocją:
 • ThinkTank Airport Accelerator
 • ThinkTank Airport Advantage
 • ThinkTank Airport Advantage Graphite
 • ThinkTank Airport Advantage XT Black
 • ThinkTank Airport Advantage XT Grahpite
 • ThinkTank Airport Commuter
 • ThinkTank Airport Essentials
 • ThinkTank Airport International V3.0
 • ThinkTank Airport Navigator
 • ThinkTank Airport Roller Derby
 • ThinkTank Airport Security V3.0
 • ThinkTank Airport TakeOff V2.0
 • ThinkTank BackLight 18L Charcoal
 • ThinkTank BackLight 18L Woodland
 • ThinkTank BackLight 26L Charcoal
 • ThinkTank BackLight 26L Woodland
 • ThinkTank BackLight 36L Charcoal
 • ThinkTank BackLight 36L Woodland
 • ThinkTank BackLight Elite 45L Storm Gray

Dokonywanie zgłoszenia

 1. Klienci, którzy w okresie od 10.02.2021 r. do 31.03.2021 r. do godziny 23:59 (włącznie) dokonają zakupu u autoryzowanego dealera ThinkTank mającego siedzibę w Polsce (bądź partnera dealera) a następnie do dnia 01.04.2021 dokonają rejestracji otrzymają możliwość zakupu paska BlackRapid Sport X 1,23zł każda.
 1. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań czy zakupione poza granicami Polski bądź z poza dystrybucji Foto-Technika.
 1. Promocja trwa do 31 marca 2021 bądź do wyczerpania zapasów.
 1. Rabat/produkt promocyjny nie przysługuje w sytuacji, gdy nabywca zwróci zakupiony produkt sprzedawcy i otrzyma z powrotem zapłaconą kwotę.
 1. Niniejsza Promocja jest adresowana do konsumentów; może w niej wziąć udział tylko pierwszy nabywca produktu. Zgłoszenia składane przez firmy leasingowe lub firma zajmujące się odsprzedażą elektroniki nie będą przyjmowane.
 2. Zastrzega się prawo do wstrzymania i/lub odmowy wysyłki paska w przypadku zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie fałszywości lub oszustwa, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Foto-Technika.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

Language