Regulamin

Promocja “Kup obiektyw 7Artisans 35mm f1.4 WEN i odbierz adapter 7Artisans Close-Focus o wartości 329zł za 1zł.”

 1. Organizatorem Promocji „Kup obiektyw 7Artisans 35mm f1.4 WEN i odbierz adapter 7Artisans Close-Focus o wartości 329zł za 1zł” jest F. H. Foto-Technika z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Ks. Robaka 63c 80-119 Gdańsk), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 26055.
 2. Klient by wziąć udział w promocji po zakupie obiektywu 7Artisans musi zarejestrować produkt na stronie: www.foto-technika.pl/promocja-kup-obiektyw-7artisans-35mm-f1-4-wen-i-odbierz-adapter-7artisans-close-focus-o-wartosci-329zl-za-1zl
 3. Po zarejestrowaniu produktu, Klient otrzymuje drogą mailową link, pod którym dokonuje zakupu adaptera za symboliczną kwotę 1,23zł.
 4. Klient do prawidłowej rejestracji musi wprowadzić numer seryjny oraz sklep w którym został zakupiony obiektyw.
 5. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na odpowiedniej stronie internetowej. Formularze zgłoszenia przesłane pocztą pozostaną nierozpatrzone.
 6. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dystrybuowanych przez firmę F.H. Foto-Technika.
 7. Modele objęte promocją:
 • 7Artisans 35mm f1.4 WEN
 • Adapter Close-Focus Leica M – Sony E
 • Adapter Close-Focus Leica M – Nikon Z
 • Adapter Close-Focus Leica M – Canon R

Dokonywanie zgłoszenia

 1. Klienci, którzy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do godziny 23:59 (włącznie) dokonają zakupu u autoryzowanego dealera 7Artisans mającego siedzibę w Polsce (bądź partnera dealera) a następnie do dnia 15 stycznia 2020 dokonają rejestracji otrzymają możliwość zakupu za 1,23zł adaptera biorącego udział w promocji.
 2. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań czy zakupione poza granicami Polski bądź z poza dystrybucji Foto-Technika.
 3. Promocja trwa do 31 grudnia 2020 bądź do wyczerpania zapasów.
 4. Rabat/produkt promocyjny nie przysługuje w sytuacji, gdy nabywca zwróci zakupiony produkt sprzedawcy i otrzyma z powrotem zapłaconą kwotę.
 5. Niniejsza Promocja jest adresowana do konsumentów; może w niej wziąć udział tylko pierwszy nabywca produktu. Zgłoszenia składane przez firmy leasingowe lub firma zajmujące się odsprzedażą elektroniki nie będą przyjmowane.
 6. Zastrzega się prawo do wstrzymania i/lub odmowy wysyłki adaptera w przypadku zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie fałszywości lub oszustwa, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Foto-Technika.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
Language